Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

 

 VIP 會 員 制 度 

• 實體店面與官網購買皆可累計消費金額 (無時限)
• 單筆消費金額達 $ 10000 可成為終身 VIP
• 累計消費金額需達 $ 20000

 

﹝一般會員﹞
 
|服裝類|2件以上 9折
|換季折扣商品|75折
• 壽星當日可獲得 $ 300 購物金
• 不定期優惠活動
 
﹝VIP 會員﹞
 
|服裝類|單件 85折 ( 部分品牌除外 )
|Béton Ciré / Good On / HIGHLAND 2000 / Hummingbird /
    Le Béret Français / Round House / Suicoke / Universal Overall| 9折
|換季折扣商品|7折
• 壽星當日可獲得 $ 300 購物金
• 不定期優惠活動

 


 注 意 事 項 

若已是 VIP會員,而未在官網上註冊,
務必填寫姓名及電話,並與店鋪留下的資料相符 ( 我們將在後台為您升級 )
如有不同,系統將無法自動使用折扣優惠。

與朋友共同擁有VIP者,
在購買商品之前,請先私訊我們主要擁有者的姓名及連絡電話,
我們將協助您升級,以同樣享有VIP優惠。

 

Awww Select Shop 保留最終修改權利