Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

└ 振 興 特 別 企 劃 ┘


歡迎在實體店面使用振興券購物,綁定信用卡及Line Pay支付皆可,活動與官網同步進行

活動期間 7 / 15 ( Wed. ) - 10 / 31 ( Sat. )   滿 $ 3000

       $ 200


VIP 員﹞


滿 $ 3000

$ 500
 

• 購物金及現金抵用券僅限下次消費使用

• 現金抵用券如毀損或丟失恕不受理

• 單筆消費滿 $1500 即可折抵

 折抵金額無上限,可與其他購物金一起使用

• 使用期限為期 60天


ᴀᴡᴡᴡ sᴇʟᴇc sʜᴏᴘ 保有最終更改活動內容細節之權利